S D A ( Sumber Daya Alam )

- PERTANAHAN
  1. Status
     Tanah Kas Desa
       - Tanah Bengkok = 18 Bidang = 127594 Ha.
       - Tanah Desa = 3 Bidang = 6500 Ha.

  2. Peruntukan
      - Jalan = 4.1570 Ha
      - Sawah dan Ladang = 283.055 Ha
      - Pemukiman / Perumahan penduduk = 979.888 Ha

  3. Penggunaan
      - Irigasi tanah hujan      = 283.055 Ha
      - Tanah kering perkarangan = 979.888  Ha
      - Tanah Empang / Tambak    = 1 Ha
      - Tanah perkebunan rakyat  = 4 Ha

0 komentar:

Posting Komentar